به گزارشافکارنیوز، مهر به نقل از رویترز نوشت: سفارت آمریکا در دومینیکن اعلام کرده که دختر این مرد، فرزند حقیقی وی نیست و از همین رو حق شهروندی این دختر را در آمریکا لغو کرده و این موضوع مشکلاتی را برای خانواده این مرد به وجود آورده است.سفارت آمریکا در جمهوری دومینیکن برای اثبات اینکه این دختران فرزندان حقیقی وی هستند، از آنها آزمایش DNA گرفته و اعلام کرده که جواب این آزمایش منفی است، اما این مرد اعلام کرده که جواب آزمایش صحیح نبوده و سفارت آمریکا از روی عمد و با هدف لغو تابعیت آمریکایی آنها اقدام به این کار کرده است.