به گزارش افکارنیوزبه نقل فارس، نشریه تایم در ضمن یکی از گزارش‌های تحلیلی خود اذعان کرد که احتمال پیروزی اسلام‌گرایان در رفراندوم قانون اساسی مصر بسیار بالاست.

بنا بر این گزارش، در مجلس موسسان مصر، اسلام‌گرایان آن‌قدر کرسی در اختیار داشتند که بتوانند هرآنچه مدنظر آنهاست را به‌تصویب برسانند. هنگام رفراندوم نیز آنها احساس می‌کنند که قادر خواهند بود حتی بیش از آن‌چیزی که لازم است برای تصویب قانون اساسی رای جمع کنند.

این گزارش حاکی‌ست، حتی کینه‌ورزترین مخالفان مرسی نیز نسبت به اینکه بتوانند وی را در تصویب پیش‌نویس قانون اساسی شکست دهند، بدبین هستند. حامیان مرسی رفراندوم را در چارچوب مساله «ثبات در برابر آشوب» معنی می‌کنند چرا که شکست قانون اساسی در رفراندوم به منزله ادامه شرایط کنونی مصر بدون قانون اساسی و پارلمان خواهد بود.

گفتنی است، مخالفان مرسی در تلاش‌اند تا با ادامه اعتراضات خیابانی وی را مجاب کنند که از رفراندوم قانون اساسی صرفنظر کرده و در ضمن خواستار انحلال مجلس موسسان هستند.

در قانون اساسی به رای گذاشته شده، اسلام تنها منبع قوانین شناخته شده است.