به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، شبکه المنار به نقل از صادق ربیع یکی از مخالفان بحرینی آورده است: ۳۳۰ منزل در روستای المهزه مورد یورش قرار گرفته است که در این میان منازل شهدای جنبش مردمی بحرین نیز مورد حمله قرار گرفته است.

وی افزود: بر اثر این حملات بیش از ۹۰ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها آزاد شده اند، اما بسیاری همچنان در بازداشت به سر می برند.

ربیع بیان کرد: برخی از بازداشت شدگان مجبور به امضای اعترافاتی که از محتوای آن بی اطلاع هستند شده اند.

وی افزود: نمی خواهم که در این باره مبالغه کنم، اما همسر یکی از بازداشت شدگان تاکید کرده است که شکنجه های شدیدی علیه همسر وی اعمال شده است.

از سوی دیگر حسین سهوان عضو جمعیت الوفاق گفت: حوادثروستای المهزه همزمان با سالروز تهیه گزارش بسیونی رخ داده است تا نشان دهد که هرگز به توصیه های بسیونی عمل نشده است.

المنار گزارش داد: یکی از افرادی که منزلش بارها مورد تجاوز قرار گرفته است از اهانت و ضرب و شتم نظامیان و لباس شخصی های رژیم بحرین ضد ساکنان المهزه خبر داد.

برخی دیگر از کسانی که مورد ظلم نظامیان رژیم واقع شده اند با اشاره به ورود غیر قانونی نظامیان به منازل از تخریب اثاثیه منازل خود خبر دادند.

یکی دیگر از شاهدان عینی از شکستن پنجره ها، حرکت بر پشت بامها و شکستن درب منازل در روستای المهزه خبر داد.

یکی دیگر از ساکنان روستای مهزه گفت: نظامیان رژیم همه اثاثیه حتی اسباب بازی کودکان را نیز مورد بازرسی قرار داده اند.

وی افزود: ما استوار ایستاده ایم و این حملات سبب نخواهد شد که ما ذره ای از خواسته های خود عقب نشینی کنیم و تا رسیدن به خواسته های خود مقاومت می کنیم.