به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، فرقانی اعلام کرد: این سفر به دعوت رییس‌جمهور ایران از رییس‌جمهور پاکستان صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: سفر رییسجمهور پاکستان به تهران یک روزه خواهد بود و وی در جریان این سفر با تعدادی از مقامات عالیرتبه کشورمان از جمله رییسجمهور در مورد مسائل دوجانبه، مسائل منطقه و جهانی دیدار و گفتوگو میکند.