به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، وزارت کشور عربستان با اشاره به اینکه حملات اخیر به شرکت آرامکو بصورت سایبری رخ داده است، افزود: یک گروه خارجی طی یک ماه اخیر تلاش داشتند سایت اصلی شرکت آرامکو را هک کنند.

سخنگوی وزارت کشور عربستان با اشاره به اینکه در حملات اخیر از ویروسهای متعددی استفاده شده است، افزود: شرکت آرامکو در سالهای اخیر هدف حملات متعددی قرار گرفته و ما مطمئن هستیم این حملات در آینده نیز ادامه می یابد.

سخنگوی وزارت کشور عربستان با اشاره به اینکه حملات علیه آرامکو طی ماههای اخیر را زیرنظر داشته است، افزود: این حملات از خارج انجام شده اما نمی توانیم هیچ طرفی را متهم کنیم چون تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.