به گزارشافکارنیوزبه نقل از مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که جنگنده های اف ۱۶ مصر بر فراز آسمان قاهره در ارتفاع پایین به پرواز درآمده اند.

به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. مصر هم اکنون شاهد اعتراض برخی احزاب به پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور و صدور بیانیه قانون اساسی از سوی رئیس جمهور این کشور است.