به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، گزارش جدید ارائه شده توسط شورای اطلاعات ملی آمریکا پیش بینی کرده است که این کشور تا سال ۲۰۳۰ میلادی وضعیت ابرقدرتی خود را از دست خواهد داد اما هیچ کشوری از جمله چین به یک قدرت هژمونیک تبدیل نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، قدرت به سمت شبکه ها و ائتلاف های جهان چند قطبی تغییر جهت خواهد داد.

در این گزارش اینطور آمده است که: جهان سال ۲۰۳۰ میلادی اساسا از جهان امروز ما تغییر شکل پیدا خواهد کرد و تا ۲۰۳۰، هیچ کشوری از جمله آمریکا، چین و یا هیچ کشور بزرگ دیگری یک قدرت هژمونیک نخواهد بود.

یافته های طرح شده در این گزارش نشان می دهد که در سال ۲۰۳۰ آنچه دارای تاثیری چشمگیر خواهد بود، توانمندسازی افراد و انتشار قدرت میان کشورها به شبکه های غیر رسمی خواهد بود.

چنین تحولاتی تا حد زیادی ظهور تاریخی غرب از سال ۱۷۵۰ میلادی تاکنون را معکوس خواهد کرد و منجر به احیای اهمیت آسیا در اقتصاد جهانی و طلوع عصر جدیدی از «دموکراتیزه»(به صورت دموکراسی در آمدن) در سطح داخلی و بین المللی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، انتظار می رود که افزایش سریع سن جمعیت جهان همزمان با رشد تقاضای منابع ادامه داشته باشد که چنین امری احتمالا به کمبود مواد غذایی و آب ختم خواهد شد.

شورای مطالعات ملی آمریکا در برآوردهای خود به بررسی بدترین و بهترین شکل سناریوهای احتمالی در طول دو دهه آینده پرداخته است.

پیش بینی این شورا در بدترین شکل، خطر رو به رشد درگیری های میان ایالتی و سرخوردگی آمریکا و بن بست های جهانی است و پیش بینی آن در بهترین شکل ممکن مربوط به همکاری آمریکا و چین در طیف گسترده ای از مسائل و در نهایت یک همکاری گسترده تر جهانی است