به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از روزنامه " حریت " چاپ ترکیه، گزارش جدید شورای اطلاعات ملی آمریکا از احتمال فروپاشی وحدت ملی ترکیه و تجزیه این کشور در سالهای آتی خبر داد.

در این گزارش از اتحادیه اروپا خواسته شده است تا مذاکرات برای پیوستن ترکیه به این اتحادیه را زنده نگهدارند.

همچنین در این گزارش آماده است با وجود اینکه احتمال تجزیه ترکیه وجود دارد، اما این کشور ممکن است در کنار دیگر کشورهایی مثل مصرف ایران، کلمبیا، مکزیک و آفریقای جنوبی رشد اقتصادی خوبی داشته باشد.

در گزارش شورای اطلاعات ملی آمریکا به صراحت آمده است که در جهان چند قطبی آینده آمریکا دیگر تنها ابرقدرت اقتصادی جهان نخواهد بود.

در این گزارش گسترش نارضایتی ها در برخی مناطق ترکیه از دلایل احتمال تجزیه این کشور ذکر شده است.

گفتنی است سیاستهای ضد سوری ترکیه در سالهای اخیر سبب ایجاد تنش در برخی مناطق ترکیه که هم مرز سوریه است، شده است.