به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، خبرگزاری عربستان از دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس با رئیس گارد ملی عربستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس از سلامتی ملک عبدالله اطمینان پیدا کرد.

دیوید ریچاردز با متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز وزیر مشاور و عضو کابینه و رئیس گارد ملی عربستان در شهرک پزشکی عبدالعزیز جایی که ملک عبدالله در آن بستری است، دیدار کرد.

رسانه رسمی عربستان گزارش داد طی این دیدار، هیئت بلندپایه نظامی انگلیسی از سلامتی پادشاه عربستان اطمینان پیدا کرد.

این رسانه همچنین از دیدار هیئتی از کنگره آمریکا و رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس با ولیعهد عربستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، هیئتی از کنگره آمریکا با سلمان بن عبدالعزیز دیدار کرد که طی آن ولیعهد عربستان، تقویت روابط سعودی و واشنگتن را به نفع دو طرف دانست.

سلمان بن عبدالعزیز گفت روابط میان آمریکا و عربستان شاهد همکاری و سفرهای متقابل مقامات در بالاترین سطوح و همکاری راهبردی در تمام زمینه هاست.

همچنین در دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش انگلیس با ولیعهد عربستان، مسائل مورد اهتمام مشترک دو کشور بررسی شد.