شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد : مردم مصر از استانهای مختلف مصر در حال حرکت به میدان التحریر قاهره هستند تا در تظاهرات میلیونی روز سه شنبه شرکت کنند.

به گزارش مهر، سلیمان الحکیم خبرنگار مصری که با شبکه الجزیره گفتگو می کرد، در حال حاضر بیش از یکصد هزار نفر در میدان التحریر تجمع کرده اند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود.

وی خاطر نشان کرد: ما خواهان سرنگونی رژیم مبارک هستیم و تا تحقق این هدف به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد.

از سوی دیگر نیروهای امنیتی مصر، پنج خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی را در قاهره بازداشت کردند.

اما نکته جالب، محمد النجار از وکلای ساکن در المنوفیه زادگاه حسنی مبارک گفت : در حال حاضر چهل هزار نفر از مردم المنوفیه زادگاه مبارک با ریختن به خیابانها شعار می دهند : برو مبارک، برو مبارک. مردم خواهان سرنگونی مبارک هستند، نه سلیمان، نه مبارک؛ این رژیم را نمی خواهیم.