افکارنیوز: به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل ازشبکه تلويزيوني اسکاي نيوز، اندرو لنزلي، وزيربهداشت انگليس تأييد کرد، وي بزودي بيانيه اي از سوي وزارت بهداشت انگليس دراين خصوص قرائت خواهد کرد.
وی افزود: ملغی کردن بخش های مختلط دربیمارستان های انگلیس، بیشترین منافع را برای بیماران در برخواهد داشت.
این شبکه افزود: در حال حاضر، یک دهم از بخش های بیمارستان های انگلیس از لحاظ جنسی مختلط است. علاوه بر آن، یک سوم از بیماران در این بخش ها حتی از سرویس های بهداشتی مختلط زنانه و مردانه مشترکاً استفاده می کنند.
وزارت بهداشت انگليس در نظر دارد تمامي بخش هاي مختلط را در بيمارستان هاي انگليس ، به استثناي ، بخش هاي اورژانس، تصادفات و مراقبت هاي ويژه، تا پايان امسال حذف کند و آن را به دو بخش زنانه و مردانه تفکيک کند.