به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، مردم مصر اعم از مسلمان و مسیحی در تظاهرات گسترده برضد حکومت حسنی مبارک ،رئیس جمهور مصر، شرکت می کنند.

تظاهرات کنندگان مصری از هموطنان خود می خواهند به صفوف معترضان بپیوندند.

یک شهروند مصری درباره موضع گیری های آمریکا درخصوص تحولات کشورش گفت: " آمریکا! دیگر از حمایت از او(حسنی مبارک) دست بردارد. ما می دانیم که کار او تمام شده است. ما دیگر آمریکا را نمی خواهیم. ما دیگر اسرائیل را نمی خواهیم. همین و بس. "

یک شهروند دیگر مصری گفت: " ما حکومتی را نمی خواهیم که از دستورات آمریکا و اسرائیل تبعیت کند. ما چنین حکومتی را نمی خواهیم. "

یک خانم معترض مصری گفت: " این به اصطلاح حکومت مصر باید برود. دیگر بس است. ما می خواهیم حسنی مبارک کشور را ترک کند. "

یک تظاهرات کننده دیگر مصری درباره انتصابهای جدید در این کشور گفت:" ما احمق نیستیم. ما او (عمر سلیمان ) را می شناسیم.او تبهکار نفتی است. ما عمر سلیمان ، احمد شفیق یا هیچ فرد دیگری را از حزب حاکم نمی پذیریم. همین و بس. ما خیابانها را ترک نخواهیم کرد. ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم. پیام ما (به حاکمان) این است: بروید. پول ما را پس بدهید."