به گزارش افکار به نقل از ایرنا، منابع مختلف خبری روز سه شنبه اعلام کردند، در زمان حاضر حدود دو میلیون تن از مردم مصر در میدان التحریر قاهره پایتخت مصر گردهم آمده اند تا صدای اعتراض خود را به بیش از پیش به گوش حسنی مبارک برسانند.
گفته می شود که هر لحظه به تعداد مخالفانی که در میدان التحریر قاهره حضور دارند، افزوده می شود.
این در حالی است که با گسترش دامنه تظاهرات و ناآرامی های موجود در مصر، آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز احساس خطر کرده و شهروندان خود را که در مصر به سر می برند، از این کشور فرا خوانده اند.
بر اساس این گزارش، آمریکا از تمامی اتباع غیر دولتی خود که در مصر به سر می برند، خواسته است تا هرچه زودتر این کشور را ترک و به کشور خود بازگردند.
بر اساس اخباری که دیروز(دوشنبه) منتشر شد، صهیونیست های مقیم مصر نیز با گسترش دامنه اعتراضات مردمی در مصر احساس خطر کرده و به سرزمین های اشغالی بازگشته اند.
براساس این گزارش، علاوه بر قاهره در دیگر شهرها و مناطق مصر نیز تظاهرات مردمی مشابهی برگزار شده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۲۵۰ هزار تن از مردم مصر نیز در زمان حاضر در استان سینا اقدام به برگزاری تظاهرات کرده اند.
در شهرهای دیگر مصر همانند المنصوره و سوئز نیز مردم به خیابان ها آمده و همانند روزهای گذشته تظاهرات اعتراض آمیزی را علیه حکومت مبارک برگزار کرده اند.
بر اساس برخی از گزارش ها، مبارک که تا کنون با استفاده از تمامی ابزاری که در اختیار داشته، موفق نشده است که تظاهرات مردمی در کشورش را سرکوب کند، اکنون به دزدان، غارتگران و اوباش متوسل شده تا با استفاده از آنان بتواند صفوف تظاهر کنندگان مصری را از هم بگسلد.
گفته می شود مقامات مصری که تاکنون نتوانسته اند با کمک های آمریکا، برخی از دول غربی متحد خود، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور صدای اعتراض مردم را خاموش بکنند، اکنون با این ترفند قصد دارند به صفوف مردم معترض رخنه کرده و به آنها ضربه بزنند.
به گزارش الجزیره، نیروهای نظامی که از دوشنبه شب تا کنون از برخورد با تظاهر کنندگان اجتناب کرده اند، چند تن از غارتگران و دزدان راه یافته به صفوف مردم را دستگیر کرده اند.
بر اساس این گزارش، دژبان های مصری در زمان حاضر در اطراف محل سکونت حسنی مبارک در قاهره سیم خاردار کشیده اند.