به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، مقامات امنیتی سوریه ساعاتی پیش اجساد چهار لبنانی کشته شده در این کشور را تحویل دادند.

این دومین مرحله از تحویل اجساد لبنانیهای کشته شده در سوریه به شمار می رود.

خاطرنشان می شود اخیرا دهها تبعه لبنانی که بیشتر از سلفیهای ساکن طرابلس بودند در نظر داشتند با ورود به سوریه به صف مخالفان سوری بپیوندند که در منطقه تلکلخ کشته شدند.