به گزارش افکارنیوزبه نقل از الف، " یوسف قرضاوی " مفتی مصری که تابعیت قطری دارد، با دعوت مردم مصر برای شرکت در همه پرسی؛ تأکید کرد رأی مثبت به قانون اساسی موجب ثبات مصر می شود و رأی منفی ضرری بزرگ به این کشور وارد خواهد کرد.

قرضاوی در خطبه جمعه در پایتخت قطر گفت: مخالفت با قانون اساسی مانع از جذب سرمایه گذاری های خارجی به مصر، و از جمله آنها ۲۰ میلیارد دلار قطر می شود.
برخی ناظران سیاسی در مصر سخنان شیخ قرضاوی را در راستای تلاش قطر برای نفوذ بیشتر در مصر خوانده اند و انرا رشوه سیاسی قطری ها نامیدند