آدام لانزا اهل شهر نیوتاون کانتیکت است که به نظر می‌رسد روز جمعه خود را طور دیگری شروع کرده است.

افکارنیوز:

وی به صورت مادرش نانسی شلیک کرده و سپس در حالی که مسلح به دست کم دو اسلحه دستی و یک تفنگ نیمه اتوماتیک بوده به دبستان سندی هوک میرود. در آنجا وی قبل از کشتن خودش نزدیک به ۲۰ کودک را نیز میکشد که بین ۵ تا ۱۰ سال سن داشتهاند. در این حادثه ۶ فرد بزرگسال نیز کشته شدهاند.

کد خبر: 174610