به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، نوروز محمد اف رئیس اداره روابط بین الملل نهاد ریاست جمهوری آذربایجان دوشنبه در پاسخ به سئوال " فرست نیوز " در مورد مواضع ضد ایرانی کنگره آذربایجانیهای جهان در باکو گفت: موضع رسمی باکو روشن است و آن روابط متکی بر دوستی و حسن همجواری با ایران است.

وی گفت: علاوه بر آن، ما اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را نیز رعایت می کنیم. امقامات ایران ز این موضعِ باکو مطلع هستند.

نوروز محمداف افزود آذربایجان کشوری دموکراتیک است و در اینجا هر حزب و نهادی در رابطه با مسائل مختلف دیدگاه و موضع مستقلی دارد اما موضع رسمی دولت، توسعه روابط با ایران بر اساس دوستی و حسن همجواری است.

هفته گذشته نشست ضد ایرانی کنگره آذربایجانیهای جهان با هدایت حزب تجزیه طلب همبستگی و حضور یک ضد انقلاب فراری ایرانی، در باکو برگزار شد که این اقدام با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه شد.