به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، در پی آغاز نخستین مرحله از راهپیمایی در خیابان های اصلی منامه، نیروهای امنیتی برای سرکوب و متفرق کردن راهپیمایان به خشونت متوسل شدند که این امر به درگیری میان دو طرف منجر شده است.

خبرنگار العالم از مسدود شدن خیابانهای منتهی به مرکز منامه توسط نیروهای امنیتی خبر داده بود.همچنین گزارشهای رسیده، از حمله نیروهای امنیتی به منازل شهروندان و دستگیری شمار زیادی از آنان حکایت دارد.