به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایرنا، این انفجار در یک مرکز قدیمی پرورش مرغ که در آن مهمات و اسلحه قرار داشت، در منطقه ای موسوم به " خلة العلیق " در ۲۰۰ متری منازل مسکونی در شهرک " طیرحرفا " رخ داد.

رادیوی مزبور افزود: " گروهی از حزب الله رهسپار محل انفجار شدند و تدابیری اتخاذ کردند که در مورد آنها هیچ توضیحی ارایه ندادند. "

رادیو صدای لبنان اضافه کرد: انفجار تلفات جانی نداشت و به تعدادی از ساختمان های مسکونی خسارت هایی وارد شد.

بر اساس این گزارش، صدای انفجار در سراسر شهرک مزبور شنیده شد و برخی از خانه ها را به لرزه درآورد که بر اثر آن تعدادی از منازل نزدیک به محل انفجار آسیب دید.

به گفته شاهدان در برخی از خانه ها بر اثر شدت انفجار از جا کنده شد.