به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از «المصری الیوم»، قاضی «طلعت عبدالله» عصر امروز استعفانامه خود را به شورای عالی قضایی ارائه و خواستار بازگشت به کرسی قضاوت شد.

استعفای دادستان کل پس از آن صورت گرفت که صدها نفر از اعضای دادستانی در مقابل دفتر وی در دیوان عالی قضایی تظاهرات کرده و برکناری وی را خواستار شدند.

بر اساس این گزارش حدود ۶۰۰ نفر از اعضای دادستانی کل امروز در اعتراض به آنچه دخالت دادستان در امور محققان مربوط به حادثه کاخ الاتحادیه نامیدند، در مقابل دفتر دادستان کل تظاهرات کرده و برکناری وی را خواستار شدند.

مرسی ۲۱ نوامبر گذشته با صدور بیانیه قانون اساسی عبدالمجید محمود دادستان کل دوره مبارک را برکنار و طلعت عبدالله را به جای منصوب کرده بود.