به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، در این گزارش اعلام شده است که قصور سیستماتیک در حوزه تامین امنیت، مشکلات مدیریتی و بیش از حد پائین بودن امنیت در بنغازی در حملات مرگبار ماه سپتامبر دخیل بوده اند.

در این گزارش که روز گذشته تسلیم کنگره آمریکا شده عمیقا از مدیریت وزارت خارجه به خاطر عدم واکنش این نهاد سیاستگذاری به نگرانی آمریکایی که از سوی دیپلمات های آمریکای در لیبی مطرح می شده انتقاد شده است.

در رویدادی که در یازده سپتامبر در بنغازی رخ داد سفیر و سه دیپلمات دیگر آمریکا از سوی افراد مسلح کشته شدند.

این اقدام و حمله به کنسولگری آمریکا پس از نمایش فیلم موهن به پیامبر اسلام در آمریکا صورت گرفت.

در گزارش هیئت مسئول به کنگره همچنین ۲۹ توصیه برای تقویت و بهبود امنیت سفارت آمریکا در لیبی به قانونگذاران ارائه شده است

در این گزارش همچنین از بی اعتنایی واشنگتن به درخواست سفارت برای افزایش نگهبانان دیپلماتها و به جای آن اتکا به نگهبابان محلی برای حفاظت از سفارت انتقادشده است.