واحدمرکزی خبر:یکی از گزارشگران آسوشیتدپرس دیده است که گروهی از خبرنگاران خارجی توسط ارتش مصر در خیابانی نزدیک میدان تحریر در مرکز قاهره بازداشت شده اند. این میدان، صحنه درگیری بین طرفداران مبارک و معترضان خواهان برکناری رئیس جمهور مصر بوده است. عکاسان خارجی صبح امروز از چندین مورد حملات حامیان مبارک نزدیک میدان تحریر خبر دادند. به گزارش آسوشیتدپرس از قاهره، یک عکاس یونانی به ضرب چاقو از ناحیه پا زخمی شد.