مسعود رجوی در زمان جنگ تحمیلی عراق به ایران با صدام حسین دیدار کرد و خود را هم‌پیمان او اعلام کرد. اسناد زیادی از خیانت‌های سازمان مجاهدین خلق و رهبران آن وجود دارد ولی شاید هیچ سندی مانند عکس‌های دیدار مسعود رجوی با صدام حسین و مسئولان عراقی، بیانگر خیانت‌ بزرگ این سازمان و مسئولانش به ایران نباشد. در زمانی که ایران و ایرانیان با تمام وجود مقابل حمله همه جانبه صدام ایستاده بودند مسعود رجوی با صدام حسین دیدار کرد و خود را هم پیمان این دیکتاتور عراقی نامید.

کد خبر: 175323