ایرنا:برگزاری این مراسم نزدیک به ۶۰ سال است که در آمریکا قدمت دارد و از سال ۱۹۸۰ تا کنون هر ساله با حضور صد ها نفرمیهمانان خارجی از حدود صد کشور مختلف جهان در سالن رقص هیلتون در واشنگتن برگزار می شود
مراسم مذکور که ابداع گر آن کشیشی نروژی به نام آبراهام وریدی است ابتدا به منظور دیدار ها و گفتگو های گسترده ای میان مسیحیان محافظه کار آمریکایی برگزار می شد، اما به تدریج رهبران سیاسی این کشور و بعد ها برخی از رهبران سیاسی سایر کشور ها هم به شرکت در این مراسم دعوت شدند
نام این مراسم که ابتدا ' دعای صبحگاهی ریاست جمهوری ' خوانده می شد در سال ۱۹۷۰ به ' دعای صبحگاهی ملی ' تغییر کرد و از آن پس مجمعی برای گرد هم آیی میان رهبران کشور های مختلف به منظور بحثو بررسی مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی برگزار می شده است
این مراسم همواره مورد انتقاد سازمان هایی از قبیل ' بیدینان آمریکایی ' و یا ' بنیاد آزادی از مذهب ' بوده است
اوباما در نطقی که روز پنجشنبه ضمن برگزاری این مراسم ایراد می کرد، گفت:' آمریکا شدیدا نگران خشونت های ۴۸ ساعت گذشته در مصر است' و اضافه کرد که امیدوار است ' مردم مصر به آرمان ها و آرزو های خود دست یابند وسپیده گاه بهتری در آسمان مصرو سراسر جهان طلوع کنید