«امین حطیط» در گفتگوی زنده با شبکه تلویزیونی القدس از بیروت درباره نشست شورای عالی نیروهای مسلح مصر گفت: بیانیه شماره یک شورای عالی نیروهای مسلح مصر دارای چهار پیام اساسی است.

پیام نخست این که بر اساس قانون اساسی باید رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی حسنی مبارک در این جلسه شرکت می کرد.

برگزاری این نشست بدون حضور وی به معنای برکناری ضمنی رئیس جمهور است.

پیام دوم این است که این شورا خواسته های مردم را تایید کرد و در کنار مردم ایستاد و از رئیس جمهور شانه خالی کرد و این پیام برای رئیس جمهور است که قادر نیست به ارتش دستور بدهد.

پیام سوم تهدید نیروهای مسلح به افرادی است که می خواهند در برابر ملت بایستند. در این بیانیه آشکارا اعلام شد نیروهای مسلح مسئول دفاع از ملت است و این پیامی برای اراذل و اوباش است که در مصر اقدامات فساد آمیز انجام دادند.

پیام چهارمی که از این بیانیه بر می آید این است که این شورا مرتبا به نشست های خود ادامه می دهد تا تصمیمات مناسب اتخاذ شود. وی افزود: امروز شورای عالی نیروهای مسلح تنها نهاد رسمی در کشور است که می تواند بر اساس شرایط کنونی مصر تصمیم گیری کند و قدرت در این کشور در اختیار این نهاد نظامی مصری است.

این نشست زمانی برگزار می شود که باقی ماندن مبارک در قدرت به حالت غیر ممکن می رسد.

در این بیانیه از کلمات تحریک آمیز استفاده نشده که توهینی به رئیس جمهور باشد.

این مبارک است که باید تصمیم گیرد از کشور خارج شود یا بگوید کشور در اختیار ارتش است.

از آنجا که قبلا مبارک یک نظامی و فرمانده نیروی هوایی مصر بود ارتش در این بیانیه تلاش کرد به نوعی آبروی وی را حفظ کند. حطیط تصریح کرد: تا کنون آنچه که روی داد سرنگونی حسنی مبارک است ولی مشخص نیست آیا رژیم مبارک سرنگون می شود یا خیر یا این که نیروهای مسلح، رژیم مبارک را بازتولید می کند به ویژه آنکه اعضای این شورا در آغوش این نظام و در آغوش مبارک پرورش یافتند.