افکارنیوز گروه بین الملل:

عادل فخری دانیال، نامزد سابق مسیحی قبطی مصر در انتخابات ریاست جمهوری، همزمان با سفر علی اکبر صالجی، وزیر امور خارجه کشورمان به مصر، مدعی شد که ایران به دنبال تحرکات جدید در مصر است و نسبت به این موضوع هشدار داد.

به گزارش افکار نیوز به نقل از محیط، وی در ادعایی مضحک گفت که ایران تحت پوشش مسائل اسلامی و دینی به تحرکات استعماری در مصر مشغول شده و با هدف گرفتن اقتصاد و همچنین گسترش اندیشه های سیاسی، به گسترش افکار شیعی در مصر روی آورده است.

وی ضمن هشدار به مقامات مصری برای جلوگیری از دخالت! ایران مدعی شد که مذهب شیعه در مصر خون های زیادی را ریخته است!

او که ظاهرا نگران گسترش مذهب تشیع در مصر است، ایران را متهم کرد که با گسترش تشیع به دنبال تسلط بر کل منطقه است و با توجه به شرایط بد اقتصادی مصر، بزرگترین کشور عربی منطقه، این اقدام را از مصر آغاز کند.