به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان، المانيتور با بيان اينكه عربستان دوران قبل از طوفان را مي گذراند، نوشت: حكومت عربستان بعد از اين با فشارهاي اجتماعي براي تفاسير جديد و متفاوت از اسلام وهابي در كنار مطالبه عدالت اقتصادي روبرو خواهد شد.

مورفی گفت، چالش اقتصادی و اجتماعی، بزرگترین چالش پیش روی عربستان است و این کشور باید تا سال ۲۰۱۵ برای ۳ میلیون و تا سال ۲۰۳۰برای ۶ میلیون جوان سعودی ایجاد اشتغال کند. با وجود فشار دولت بر شرکت ها برای جذب نیروی کار داخلی، ۹۰درصد کارمندان بخش خصوصی در این کشور در سال ۲۰۰۹، خارجی بودند. نرخ بیکاری در این کشور بالاست و حدود ۴۰درصد افراد جویای کار در عربستان سعودی ۲۰ تا ۲۴ ساله و ۲۷درصد آنان زیر ۳۰سال هستند.