به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، صادق حسینی، نایب رئیس شورای استان دیاله گفت: وزارت حقوق بشر عراق مسئول شناسایی هویت اجساد به دست آمده از این گورهای جمعی است.

حسینی با اشاره به اینکه نقض حقوق‌بشر در پادگان اشرف غیرمنتظره نبود، افزود: اجساد در آزمایشگاه‌های پزشکی استان اربیل بررسی خواهند شد.

گفتنی است، اعضای منافقین مسؤول بسیاری از خشونتها و عملیات تروریستی علیه غیرنظامیان و مسئولان عراقی مخالف حزب بعث بودهاند