به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، پل پیلار، تحلیلگر نشریه آمریکایی نشنالاینترست در مقالهای اذعان کرده است که گروه ۱+۵ باید یک پیشنهاد مشخص برای کاهش تحریمها در مقابل دریافت امتیاز از ایران به این کشور ارائه کند.

پیلار تصریح کرده که یکی از مشکلات مذاکرات در واقع عدم وجود پیشنهادی قابل قبول به ایران است.

بنابراین گزارش، پیلار در بخش پایانی مقاله خود ضمن رد کارایی جنگ طلبی در قبال برنامه هسته‌ای ایران، اذعان کرده که مسائلی وجود دارند که تصور ایرانیان را نسبت به مذاکرات هسته‌ای شکل می‌دهند.

وی تاکید کرده است که نمی‌توان تنها از طریق آسیب‌رساندن ایرانیان را مجبور کرد که امتیاز بدهند. وی ضمن طرح این ادعا که ایران از تحریم‌ها‌ آسیب دیده است افزود: آنچه غرب مورد غفلت قرار داده است آن است که هیچ دلیلی برای ایرانیان وجود ندارد تا تصور کنند در صورت دادن امتیاز از این آسیب‌ها کاسته می‌شود. گروه ۵ + ۱ همچنان باید پیشنهادی را روی میز بگذارد که دربرگیرنده رهایی آشکار از تحریم‌ها باشد.

بدون چنین پیشنهادی، ایرانیان نیازی نخواهند داشت که حتی برای کاهش آسیب‌ها التماس کنند، هرچقدر هم که فشارها افزایش پیدا کنند.

پل پیلار تصریح کرده است که ایرانیان دلایل خوبی در دست دارند تا نسبت به انگیزه‌های غرب از اعمال فشار به ایران تردید کرده و انگیزه اصلی را تغییر رژیم در ایران بدانند.

وی در پایان تاکید کرده است که جنگطلبی در خصوص ایران شرایط را تنها بدتر میکند