به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از العهد، حسین الحاج حسن وزیر کشاورزی لبنان با اشاره به بررسی قانون انتخاباتی جدید در کمیسیون فرعی پارلمان لبنان گفت که این بررسیها هنوز در آغاز راه است و هنوز توافقی به دست نیامده و انتظار هم نمیرود که توافق به دست آید.

وی تاکید می‌کند: تیم ما انسجام و توافق و دیدگاه‌های واضحی در مورد قانون انتخابات دارد، اما تیم مقابل متهم است که چیزی را مخفی نگه می‌دارد و چیز دیگری را اعلام می‌کند.

وی که در مراسم افتتاح آکادمی آموزش زبان انگلیسی در بلدة دروس سخنرانی می‌کرد، تاکید کرد: گروه ۱۴ مارس می‌گوید که می‌خواهد به قانون انتخاباتی توافقی دست پیدا کند، مواضعی را ظاهر می‌کند که خواستار گفتگوها است، اما در خفا همچنان بر ادامه قانون ۱۹۶۰ برای انتخابات اصرار دارد.

الحاج حسین ادامه داد: در این شرایط انتظار می‌رود که تیم مقابل درک کند که منافع لبنان می‌طلبد که از قانون ۶۰ عبور کرد و به قانون انتخاباتی جدیدی رسید که صحت عضویت و عدالت در نمایندگی مردم در انتخابات را تضمین کند. انتظار می‌رود که تیم مقابل بدانند که وقت تلف کردن و مانورهای کنونی برای کشور و هیچ کدام از گروه‌های سیاسی مفید نیست و بلکه مضر نیز هست.

وی ادامه داد: کسانی که به روند انتخابات اصرار دارند، باید تمایل زیادی به این داشته باشند که توافق را به صورت واقعی و بدون مانور و تردید به دست آورند.

الحاج حسن خاطرنشان کرد: ما از هر بررسی استقبال میکنیم، اما در عین حال اصرار داریم که نتیجه محقق شود و این بررسیها تنها برای مذاکره نباشد، بلکه همگراییها باید برای رسیدن به هدفی واضح و منافعی آشکار باشد و قانون انتخاباتی را مورد توافق قرار دهد که عدالت نمایندگی مردم بر اساس حوزههای انتخاباتی را تامین کند.