به گزارش افکار به نقل از ایرنا، شبکه خبری الجزیره جمعه شب با پخش تصاویری از شادی فوق العاده مردم مصر به مناسبت کنار رفتن مبارک از قدرت تاکید کرد که نظیر این صحنه ها در تمامی مناطق مصر و جهان عرب دیدنی است.
مردم تونس که پیش از مصر، رئیس جمهور دایمی خود را به کنار رفتن از قدرت و ترک کشور مجبور کردند، پس از شنیدن خبر کناره گیری مبارک به خیابانها ریخته و اظهار شادمانی و سرور کردند.
مردم غزه نیز که از دست رژیم مبارک و همپیمانی این رژیم با رژیم صهیونیستی ظلمهای فراوانی دیدند پس از دریافت این خبر به خیابانها ریخته و خوشحالی خود را به جهانیان ابراز داشتند.
مقامات الجزایر که از برپایی تظاهرات اعتراض آمیز مردم نگران است، از برپایی هرگونه تظاهراتی در حمایت از قیام مردم مصر جلوگیری کرده و نیروهای نظامی بسیاری را به خیابانها و میادین اصلی پایتخت گسیل کرده است.
مردم الجزایر تصمیم دارند روز شنبه برای نشان دادن اعتراض خود به اوضاع سیاسی کشور دست به تظاهراتی بزنند.
از سوی دیگر تلویزیون دمشق با اشاره به این رویداد تاریخی مردم مصر، این حادثه را بعنوان سرنگون شدن رژیم ' کمپ دیوید ' قلمداد کرد.