فارس: شبكه خبري الجزيره از بسته شدن سفارت رژيم صهيونيستي در پايتخت مصر خبر داد و اعلام كرد كه سفير اين رژيم در سفارت باقي مانده است.

رژيم صهيونيستي با از دست دادن بزرگترين متحد خود در جهان عرب به شدت هراسان شده و يكي از مقامهاي ارشد اسرائيلي ابراز اميدواري كرد معاهده صلح با مصر تغيير نكند.