لارس نوشل- سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس- اعلام كرد: اطمینان می دهم كه تمامی دارایی های احتمالی مبارك در مصر توقیف خواهند شد.

به گزارش فردا به نقل از رویترز، او به این سوال که داراییهای مبارک در بانک های سوئیس چه میزان می باشد، پاسخی نداد.

کشور سوئیس در این سالها تلاش فراوانی داشته است تا بدنامی خود - به عنوان کشوری که پولهای فاسد زیادی را در خود ذخیره کرده است - رااز بین ببرد.

آنها چندی پیش نیز دارایی زین العابدین بن علی-رئیس جمهور سابق تونس- را نیز توقیف كردند.