در رزو ملی ژاپن، شماری از ژاپنیها تشکیل امپراطوری ژاپن را با رژهرفتن در خیابان و برگزاری نمایشهای هنرهای رزمی جشن گرفتند.

پرس تی وی: بر پایه این گزارش، در گوشه دیگری از شهر، شماری از ژاپنی‌ها با شرکت در راه‌پیمایی خواستار پایان نظام سلطنتی در این کشور شدند.

معترضان اعلام کردند، مخالف مشارکت ژاپن در جنگ و استقرار نیروهای نظامی امریکا در ژاپن هستند.

معترضان همچنین نسبت به احتمال شروع جنگ جدیدی در شرق آسیا ابراز نگرانی کردند.

تظاهرکنندگان نظام حکومتی کنونی ژاپن را عامل تبعیض در نظام اجتماعی این کشور دانستند.

معترضان همچنین با پلیس ضدشورش که تلاش می‌کرد از فیلمبرداری از این راه‌پیمایی جلوگیری کند، درگیر شدند.

در پی برگزاری این راه‌پیمایی اعتراضی، شماری از ملی‌گرایان افراطی ژاپن نیز به خیابان‌ها آمدند.

ملی‌گرایان افراطی ژاپن پس از توهین به معترضان به نظام سلطنتی، تهدید کردند که آنان را مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد.

ژاپنیها هر سال ۱۱ فوریه، روز ملی این کشور را جشن میگیرند.۱۶۱۴۶