"جان مک کین " در پاسخ به این پرسش "اشپیگل " مبنی بر اینکه آیا گمان می کنید که برای دولت "باراک اوباما " رئیسجمهور آمریکا مدت زمان زیادی زمان لازم است تا جایگاه روشنی در مصر بیابد؟ گفت که نمی تواند در این مورد حدسی بزند.

بر اساس این گزارش، مک کین گفت که آنچه از نظر وی مطلوب است این است که پس از برکناری " حسنی‌مبارک " ارتش و دیگر سازمان‌های دموکراتیک، مسئولیت اداره کشور را به عهده بگیرند اما این کار به اخوان‌المسلمون واگذار نشود.

اشپیگل از این سناتور آمریکایی درباره دیدگاه وی مبنی بر مقایسه انقلاب مردم مصر با انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ پرسید که وی به شدت نسبت به روی کار آمدن اسلام‌گرایان در مصر ابراز نگرانی کرد.

در پی تظاهرات و اعتراض ۱۸ روزه مردم مصر در مخالفت با دولت مبارک، سرانجام "عمر سلیمان " معاون رئیس جمهور این کشور شب گذشته در بیانیهای از کنارهگیری رسمی مبارک از سمت خود خبر داد و اعلام کرد که وی شورای عالی نیروهای مسلح را مسئول اداره کشور کرد.۱۶۱۴۶