وزارت کشاورزی عربستان سعودی با صدور بیانیه ای به شهروندان خود نسبت به جمع آوری و خوردن ملخ ها هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری النسیج، این وزارت اعلام کرد که ملخ از حشره های بسیار مهم دربه ثمر رسیدن محصولات کشاورزی به شمار می آیند و با خوردن کرم های ساقه خوار در تولید بیشتر محصولات نقش زیادی ایفا می کنند.

کشاورزان برای حفظ محصولات زمین های کشاورزی خود از سم و موادشیمیایی استفاده می کنند و خوردن ملخ ممکن است سلامتی مردم را به خطر بیاندازد.


گفته می شود، سالانه میلیون ها ریال سعودی ملخ در بازارهای این کشور خرید وفروش می شود و رونق زیادی مخصوصا در ایام زمستان دارد.