ايتاليا فردا شاهد اعتراض گسترده و سراسري زنان ايتاليايي در حدود ۱۵۰ شهر بزرگ و كوچك اين كشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، موج انتقادات زنان ایتالیا در اعتراض به رسوایی‌های اخلاقی سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا در حالی صورت می‌گیرد که اکثر زنان مطرح این کشور پیشتر در اظهاراتی نسبت به اقدامات نخست وزیر کشورشان واکنش نشان داده بودند.

زنان برجسته‌ی ایتالیایی پیشتر گفته بودند که برلوسکنی ارج و ارزش آن‌ها را زیر سوال برده است.

یکی از شاعران ایتالیایی نیز درارتباط با اعتراضات فردای زنان این کشور به خبرگزاری فرانسه گفت: حرکت روز یکشنبه‌ی زنان ایتالیا یک جنبش سیاسی نیست بلکه حرکتی خودجوش از زنان مختلف ایتالیا در همه رده‌های سنی وهمه مشاغل است.

رسوایی‌های جنسی برلوسکنی و پرداخت پول به یک روسپی توسط وی از موارد مورد اعتراض شدید معترضان ایتالیایی است.

یکی از هنرپیشه‌های ایتالیایی نیز در ارتباط با اعتراضات زنان ایتالیا علیه نخست وزیر کشورشان گفت که با گسترش فرهنگ فحشا در این کشور مخالف است.

بيانيه زنان ايتاليايي نيز با اين شعار كه اگر"اكنون نه پس كي؟"با درخواست كنارهگيري برلوسكني پيشتر طي يك هفته توسط ۵۰ هزار زن ايتاليايي امضا شده بود.