به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، شیخ "عکرمه صبری" خطیب مسجد الاقصی طی فتوایی گرفتن ملیت اسرائیلی را حرام اعلام کرد.


وی با توجه به شرایطی خاص و دشواری که فلسطینیان دهه ۱۹۴۸ در آن به سر می برده اند آن دسته از کسانی که در آن زمان ملیت اسرائیلی گرفته اند را از این فتوا مبرا دانست اما برای افراد پس از آن دوره گرفتن ملیت این رژیم را حرام اعلام کرد.


وی تاکید کرد که گرفتن ملیت اسرائیلی موجب فراوانی سایه لشکر دشمن صهیونیستی شده و به نوعی حمایت و به رسمیت شناختن آن محسوب می شود کما اینکه از سوی دیگر منجر به تضعیف مواضع اهالی قدس خواهد شد.


شیخ صبری ابراز داشت که یکی از شکل های مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی مبارزه دیموگرافی و سکنی است.


وی تاکید کرد اشخاصی که در مناطق ۱۹۴۸ به سر می برند و امضای توافقنامه با دشمن صهیونیستی بر آن ها تحمیل شده در دایره مضطرات قرار می گیرند لذا فتوای اعلام شده شامل حال آن ها نشده و کار آنان مباح تلقی می شود.


شیخ صبری همچنین از سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی شدیدا انتقاد کرده و فریاد عدالت خواهی روستای " عیسویه " که بیش از یک ماه است در محاصره رژیم به سر می برد را به گوش عالمیان رسانید.


گفتنی است، علاوه بر "باب الشمس" رژیم صهیونیستی به بازداشت، شکنجه، محاصره و تخریب منازل اهالی روستای عیسویه مبادرت ورزیده است