به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس ، هفتهنامه اشپیگل با اشاره به شکست ائتلاف حاکم موسوم به سیاه زرد در انتخابات ایالتی نیدرزاکسن، این اتفاق را رویدادی کاملا منفی در جریان مبارزات انتخاباتی مرکل ارزیابی کرد و نوشت که امکان نداشت اتفاقی بدتر از این دیگر برای ائتلاف مرکل بیافتد و در نتیجه این انتخابات، ائتلاف احزاب مخالف دولت یعنی سوسیالدموکرات و سبز موسوم به قرمز سبز پیروز شدند. به این ترتیب، مبارزات انتخاباتی صدراعظمی برای مرکل بسیار سخت تر از آن چیزی است که وی تصور آن را میکرد.

در این گزارش آمده است که نتیجه انتخابات دیروز را می‌توان کابوسی غیر منتظره برای ائتلاف حاکم ارزیابی کرد چرا که به نوعی آنگلا مرکل و هم‌پیمانانش با بدترین شرایط موجود مواجه شدند. آنها تقریبا به حرکت در مسیر پیروزی اعتقاد داشتند، اما با وجود محبوبیت مرکل و خطاهای بسیار «پیر اشتاین‌بروک» رقیب وی در حزب مخالف س. سیال‌دموکرات اتفاق نیفتاده است.

نتیجه انتخابات ایالتی در نیدرزاکسن در آرایش احزاب انتخابات پارلمانی سراسری آینده آلمان که در فصل پاییز برگزار می شود بسیار تعیین کننده خواهد بود. ائتلاف(سیاه زرد)، بعد از این شکست برای انتخابات پارلمانی آینده به محبوبیت صدراعظم امید دارد. البته «مک‌آلیستر» رئیس ایالت نیدرزاکسن از حزب دموکرات مسیحی نیز فردی محبوب است اما نباید فراموش کرد که برای دستیابی به یک نتیجه خوب محبوبیت مک‌آلیستر فقط کافی نیست.

نشانه‌هایی از شکاف در ائتلاف حاکم

ائتلاف(سیاه زرد) در مسیر فروپاشی قرار گرفته است در واقع این ائتلاف نمونه خوبی از ائتلاف نیست. در این ائتلاف شعارهای متعددی سر داده می‌شود. در واقع هرکسی برای خودش مبارزه می‌کند.

رقابت حزب دموکراتیک آزاد با دموکرات‌مسیحی‌ها برای مناسبات دو جانبه خوب نیست. چرا که مرکل را در شرایط سختی قرار می‌دهد.

حزب دموکراتیک آزاد عجیب‌ترین حزب آلمان است. این حزب که از اعضای ائتلاف حاکم است به ندرت در پیشبرد امور دخالت داشته است. در واقع این حزب نیازمند تجربیات بیشتری است.

اشپیگل نوشت که اگر اشتاینبروک اینبار صدراعظم آلمان شود، باید به تشکیل ائتلاف با حزب سبز فکر کند.چرا که این حزب واقعا قدرتمند است و می تواند به اشتاینبروک کمک کند.