به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، تاکنون اخبار بیشماری در رسانههای مختلف منطقهای و بین المللی در خصوص اختلافات گروهها و سرکردگان گروه تروریستی موسوم به ارتش آزاد سوریه و شکایت آنها از یکدیگر در آنچه که آن را دادگاه انقلاب مینامند، منتشر شده است.

اما به تازگی سندی از یکی از این معارضان به رسانه‌ها درز یافته که نشان می‌دهد، چگونه برخی از این معارضان بیش از این سکوت را جایز ندانسته و از بیم مورد تعرض و حمله قرار گرفتن توسط گروه تروریستی یا افراد مسلح دیگر به دادگاه انقلاب معارضان شکایت برده‌اند.

این سند گوشه‌ای از اقدامات و برخوردهای سرکردگان گروه‌های ارتش آزاد علیه یکدیگر و علیه شهروندان سوری را افشا می‌کند.

سندی که تصویر آن منتشر شده است، نشان می‌دهد که چگونه یکی از عناصر گروه‌های مسلح ارتش آزاد به نام «خالد محمد الملندی»، ملقب به «مروشه» از فردی به نام «محمد استانبولی ابو العباس»، ‌ سرکرده «کتیبة سربازان محمد» شکایت کرده است.

در این شکایت الملندی سرکرده کتیبه سربازان محمد را به تلاش برای به قتل رساندن «ایمن جنجون»، سرکرده یکی دیگر از گروه‌های مسلح ارتش آزاد و یک سرکرده دیگر ارتش آزاد به نام «زیاد السید» متهم می‌کند.

الملندی در شکایت خود تاکید می‌کند که ابو العباس از وی و یکی دیگر از اعضای گروه خواست این دو نفر را به این بهانه که از آنها خوششان نمی‌آید، به قتل برسانند