به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، هنری کیسینجر وزیر خارجه پیشین آمریکا گفته که به یک ایران هستهای نزدیک هستیم و از طرفهای سهیم در این زمینه خواست زودتر در مورد پاسخ به آن تصمیم گیری کنند.

کیسینجر در نشست سالیانه انجمن همکاری‌های اقتصادی(WEF) گفت: به مدت ۱۵ سال اعضای دائم شورای امنیت اعلام کردند که ایران هسته‌ای غیر قابل قبول است اما تحقق این پدیده نزدیک است.

کیسینجر در سخنرانی خود گفت: به نظر من این موضوع در آینده نزدیک قابل پیش بینی خواهد بود.

وی گفت: بنابراین در عرض چند سال باید درباره چگونگی واکنش به آن تصمیم بگیریم یا منتظر عواقب عدم واکنش به آن باشیم.

این اظهارات در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی ایران بارها بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود تاکید کرده و به عنوان یک عضو ان پی تی همکاری کاملی با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی داشته است