به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان، اين تحليل آميخته با هشدار را روزنامه سعودي الحيات منتشر كرد و نوشت: احتياط مصر در قبال ايران چندان به طول نخواهد انجاميد، به ويژه اگر سياست كشورهاي عرب خليج فارس در قبال مصر ادامه پيدا كند. از يك سو قاهره با چالش ها و فشارهايي در تمامي زمينه ها به خصوص در سياست خارجي و مسائل منطقه اي مواجه است و از سوي ديگر به خوبي مي دانيم كه ايران در سياست نزديكي خود به كشورها و جريان هاي مختلف بسيار صبور است و به سادگي نااميد نمي شود و پيشنهادات پر جرأتي نيز در صورت لزوم ارائه مي دهد.

الحیات افزود: به خوبی می دانیم که عرب های خلیج فارس از قدرت گرفتن اخوان المسلمین در مصر هراس دارند که در بخشی از این هراس حق داشته و در بخشی دیگر دچار مبالغه شده اند. به دلیل همین ترس است که به جز دوحه، دیگر پایتخت های عربی با گشایش نسبت به قاهره و حاکمان جدید آن عمل نمی کنند. این نکته نیز بدیهی است که خستگی سیاسی و بی برنامگی در سیاست های اخوان در مصر، تردیدهایی جدی ایجاد کرده است؛ اما این نکته واضح و پذیرفتنی نیست که چرا باید روابط دو جانبه حتی برای مرحله ای گذرا، دچار تنش شود؛

چرا که اولا خسارت وارده بسیار سنگین خواهد بود و ثانیاً این تنش می تواند در نهایت به نقطه ای برگشت ناپذیر برسد و قاهره را به سمت تهران سوق دهد. درست است که مصر، سوریه نیست ولی درغلطیدن سوریه به دامان ایران، عبرتی در خود نهفته دارد. هم پیمانی تاکتیکی حافظ اسد و ایران در برابر صدام حسین به مرور به یک اتئلاف استراتژیک طولانی تبدیل شد که بهای آن را پرداخت کرده و هنوز هم پرداخت می کنیم.

روزنامه سعودی همچنین نوشت: به صراحت می توان گفت که روابط دوجانبه مصر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را خطری جدی تهدید می کند. کشورهای عربی باید سیاستی جدید را در قبال مصر حتی با وجود اخوان المسلمین به کار گیرند و این کشور را در آغوش خود بگیرند تا بدین ترتیب جلوی تلاش های ایران برای نزدیکی به مصر گرفته شود.