به گزارش افکارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، نوع برخورد با خاطیان در کشورهای مختلف متفاوت است.


برخی فدراسیون ها برخورد بسیار قاطعی با خاطیان دارند و برخی دیگر نیز در این قضیه بسیار سهل انگاری و کوتاهی می کنند.


اما در این میان مسئولان فوتبال برزیل شگرد خاصی برای تنبیه خاطیان خود در نظر گرفته اند آنها با کم کردن زمان محرومیت مهره های خطاکار، برای آنها برنامه ای در زمینه انجام خدمات اجتماعی و کمک به نیازمندان ترتیب می دهند.


برای نمونه امرسون مهاجم کورینتیانس به جای چند مدت از محرومیتش باید یک صبح را با کودکان بیمار بیمارستان سائوپائولو بگذراند.


همچنین غذا دادن خورخه والدیویا به یتیمان ریودوژانیرو و بازدید فابیانو از مراکز توانبخشی کودکان معلول از دیگر نمونه های این تنبیه است