به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، اخضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه دیروز سهشنبه در گزارشی که به سازمان ملل متحد در مورد جدیدترین تحولات در عرصه میانجیگری برای حل بحران در سوریه روی داده است، گفت که سوریه به صورت تدریجی به علت درگیری بین دولت و گروههای مسلح ویران میشود و شورای امنیت باید سریعا در این زمینه وارد عمل شود.

وی نیز همچون شاه اردن با اشاره به اینکه سوریه احتمالا در برابر فشارها توانایی پایداری خواهد داشت، ادامه داد: شورای امنیت نمی‌تواند تنها به این سخن که دچار اختلاف است، بسنده کند، بنابراین ما باید انتظار روزهای بهتری را بکشیم، آنها باید این مشکل را الان بررسی کنند.

ابراهیم تاکید کرد: در حالیکه ما فشارهای بیشتری را وارد کنیم، شاید بتوان پیشرفت های بیشتری به دست آورد، وی پیشنهاد داد که شورای امنیت ابهام در مورد بیانیه ژنو و سرنوشت بشار اسد در روند سیاسی انتقالی در این کشور را کنار بگذارد.

فرستاده سازمان ملل در سوریه ادامه داد که دولت انتقالی که بر اساس بیانیه ژنو مقرر است در این کشور ایجاد شود، باید تمامی اختیارات اجرایی را در دست داشته باشد و تمام موسسات دولتی در سوریه به این دولت ارجاع داده شوند.

ابراهیمی با اذعان به اینکه پیشرفت زیادی در مأموریتش به دست نیاورده است، در عین حال ایده کناره گیری از این مقام را نیز رد کرد و گفت: من به این سادگی از این منصب کنار نمی‌روم، اما اگر احساس کنم به صورت کلی ماندن من در این سمت بی فایده است، حتی یک دقیقه بیشتر در این مقام باقی نخواهم ماند.

ابراهیمی قرار است بار دیگر با سفرای کشورهای دائم عضو شوای امنیت برای بررسی بحران در سوریه دیدار کند