به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، " جیمز جفری " به عنوان سفیر جدید آمریکا درعراق استوارنامه خود را به " جلال طالبانی " رئیس جمهور و " هوشیار زیباری " وزیرخارجه عراق تحویل داد.

سفیر جدید آمریکا به همین مناسبت گفت: از دیدارطالبانی و تقدیم استوارنامه به وی خرسند هستم و افتخار بزرگی برای من بوجود آمد که مجدد به عراق بیایم و در راستای تحکیم روابط با رهبران عراقی تلاش خواهم کرد.

سفیرجدید آمریکا در عراق از دیپلماتهای برجسته در وزارت خارجه آمریکا محسوب می شود و از آشنایی خوبی به منطقه برخوردار است. وی درفاصله مارس تا ژوئن ۲۰۰۵ به عنوان کاردار سفارت آمریکا درعراق مشغول بوده و قبلا به عنوان سفیر آمریکا در ترکیه و آلبانی فعالیت کرده است.

همچنین جیمز جفری معاونت شورای امنیت ملی ومشاورامنیت ملی را دارا بوده و از مشاوران برجسته در امورعراق و معاون اول معاون وزیرخارجه در امور خاورنزدیک بوده است.