به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، براساس نتایج حاصل از این مطالعات، از ده رشته پردرآمد و با حقوق بالا برای استادان دانشگاههای انگلستان، شش رشته را ، رشتههای مرتبط با مهندسی تشکیل میدهند که درصدر آنها مهندسی کامپیوتر با حقوق سالانه هفتاد هزار و چهارصد دلار قرار دارد. مهندسی شیمی با حقوق سالانه ۶۶ هزار و ۴۰۰ دلار در رتبه دوم و رشته علوم کامپیوتر با حقوق سالانه ۶۴ هزار و ۴۰۰ دلاردر رتبه سوم و رشتههای مهندسی فضا نوردی، هوا فضا و علوم هوانوردی با ۶۴ هزار دلار در رتبه چهارم قرار دارند.

بنا بر گزارش ایسنا و به نقل از نشریه فوربس، در مطالعات گذشته این اتحادیه، رشتههای مهندسی به این شکل تفکیک نشده بودند، لیکن اخیرا به این نتیجه رسیدهاند که هر یک از مدارج مهندسی، حقوق و درآمد منحصر به خود را دارا هستند و در بین متقاضیان استخدام بسیار مورد تقاضا هستند. لیست ده رشته مهندسی با حقوق و مزایای بالا که از سویه نشریه فوربس منتشر شده است عبارتند از: ۱- مهندسی کامپیوتر ۲- مهندسی شیمی ۳- علوم کامپیوتر ۴- علوم فضانوردی، هوا فضا و علوم هوانوردی ۵- مهندسی مکانیک، ۶- الکترونیک و مهندسی ارتباطات ۷- مهندسی راه و ساختمان ۸- امور مالی ۹- علوم سازه ۱۰- علوم اطلاعات و شبکه