به گزارش افکارنیوز، آخرین نیوز به نقل از العربیه در ادامه نوشت: ماسکی که سرباز فرانسوی به صورت خود زده بود برگرفته از یکی از بازیهای کامپیوتری است که معترضان آن را بیانگر روحیه جنگافروزی سربازان فرانسوی به شمار آوردند.عکس این سرباز فرانسوی در شهر " نیونو " در مالی گرفته شده و توسط گروه‌های اسلام گرا منتشر شده است. برخی از کاربران اما استفاده از چنین ماسک‌هایی را برای جلوگیری از گرد و خاک طبیعی دانستند اما شکل ماسک که شخصیت " گوست " را به تصویر کشیده است با اعتراض‌های فراوانی همراه شد.

سرهنگ تیری بورکهارد سخنگوی ستاد ارتش فرانسه گفته است رفتار این سرباز غیرقابل قبول است و به زودی مجازات خواهد شد. به گفته او، نیروهای فرانسوی برای مقابله با تروریسم وارد شمال مالی شدهاند اما انتشار چنین عکسی برای افکار عمومی توجیه پذیر نیست!