به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، مردم ترکیه در واکنش حمله نظامی مداخله جویانه دولت فرانسه به کشور مالی در جای جای ترکیه دست به تظاهرات در محکومیت این حمله زدند.

در استانبول اعضا و هواداران برخی از نهادهای غیردولتی با تجمع در مقابل کنسولگری فرانسه در این شهر علیه دولت فرانسه شعار سرداده و حمله نظامیان فرانسوی به مالی را محکوم کردند.

در آنکارا نیز انجمن همبستگی با مظلومین ترکیه تظاهرات مشابه ای در مقابل سفارت فرانسه ترتیب داد. تظاهرکنندگان حمله دولت فرانسه به کشور مالی را محکوم کردند

آقای فاروق اونسال رئیس انجمن همبستگی با مظلومین ترکیه طی سخنانی به نمایندگی از سوی تظاهرکنندگان اظهار داشت در حالی که قدرت های سلطه گر غربی حساب اقدامات شرم آور خود در دوران استعمار را پس نداده اند، این قبیل مداخلات نظامی در برخی کشورهای قاره افریقا که طی آن غیرنظامیان به شدت آسیب دیده اند غیرقابل قبول است.

اونسال در ادامه از نهادهای بین المللی و در راس آنان از سازمان ملل خواست تا به وظیفه خود برای جلوگیری از این قبیل سیاست های خصمانه و گستاخانه و خاتمه دادن به این حملات عمل نمایند. وی افزود که مردم ترکیه سیاست های ارباب رعیتی فرانسه در قبال قاره افریقا را محکوم می کنند.