به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، رسانههای صهیونیستی از انفجار در یک آزمایشگاه شیمی در دانشگاه تلآویو خبر میدهند.

هیچ کس در این حادثه آسیب ندیده است.

آتشنشانهای تلآویو در حال بررسی علت این حادثه هستند.