به گزارش افکارنیوز به نقل از انتخاب؛ خانم موسولینی با دفاع از عملکرد پدربزرگش گفته است که وی "اقدامات خوب بسیاری" را انجام داده است. با این همه وی خشونت، دیکتاتوری و تصویب قانون ضد یهودیان از سوی بنیتو موسولینی را "اشتباهات دهشتناک" توصیف کرد.

هم اکنون یکی دیگر از نوه‌های دیکتاتور پیشین ایتالیا در پارلمان این کشور عضویت دارد.

به تازگی سیلیو برلوسکونی، رئیسجمهور پیشین ایتالیا نیز در سخنانی، اقدامات بنیتو موسولینی را به استثنای تصویب قانون ضد یهودیان "ارزنده" خوانده بود.